Vanaf nu vang ik weer alle kindjes op. Dit in overeenstemming met de aanbevelingen en richtlijnen van het RIVM.

Voor meer informatie over de richtlijnen van het RIVM verwijs ik naar de 'site van de Rijksoverheid: Richtlijnen RIVM

De richtlijnen die Seconda Casa hanteert, vind je in onderstaande tekst.

 

Protocol Gastouderopvang  

Algemeen

• Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderopvang.
• Buitenschoolse opvang is er alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar school gaan.
• De noodopvang blijft bestaan. Hier is afstemming tussen gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties,
gastouders en ouders van belang. Houdt er bij het bieden van noodopvang rekening mee dat de wisselingen
tussen groepssamenstelling zoveel mogelijk worden beperkt.
• In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk.
• Tussen gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Pas zo nodig de ruimtes op de
locatie hierop aan.
• Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht.
• Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.
• De breng- en ophaalmomenten worden zodanig georganiseerd dat er 1,5 meter afstand gehouden kan
worden.
• In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM .

Communicatie

• De Rijksoverheid communiceert over het algemene protocol voor
de gehele sector kinderopvang via www.rijksoverheid.nl en www.veranderingenkinderopvang.nl

Algemene maatregelen kinderopvang

1. Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s

• Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting.
• Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
o Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
o Tussen gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
o Bij binnenkomst vragen of kinderen klachten hebben en indien ze wel klachten hebben
moeten ze naar huis
o Bij twijfel naar huis
o Klachten ontwikkelen gedurende de dag ook direct naar huis

2 Hygiënemaatregelen

• Gastouders dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM
zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:
o Zeep
o Papieren handdoekjes
• De gastouder wordt verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
• Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn.

3. Thuisblijfregels – gezondheid kinderen

De gastouder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis:
o Neusverkoudheid
o Hoesten
o Moeilijk ademen/benauwdheid
• Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis.
• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.
• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief,
moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
• Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis.
• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s)

4. Thuisblijfregels – gezondheid gastouder, huisgenoten en eventueel vrijwilligers en/of stagiaires

Het werk als gastouder valt onder één van de cruciale beroepen.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:
• Gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius mogen geen opvang
bieden of bij de ouders opvang verlenen en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij
zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk.
• Gastouders worden getest conform de zorgaanpak.
• Bij gastouderopvang in eigen huis geldt:
Wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts
boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang worden geboden.
• Gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2), kunnen niet worden verplicht te werken.
• Gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst),
kunnen niet worden verplicht te werken.

5. Vervoer

• Laat ouders en kinderen gebruik van het OV zoveel mogelijk

Maatregelen gastouderopvang

1. Algemeen

• Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang.
• De noodopvang blijft bestaan

2. Breng- en haalmomenten, contact ouders

• De breng- en haalmomenten van kinderen moeten zo geregeld worden, dat het mogelijk is om 1,5 m afstand te houden tussen.
• De kinderen worden door een volwassene gehaald en gebracht, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die geen gebruik maken van de opvang.
• De haal- en brengmomenten zijn kort.
• Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.
o Spreiding in haal- en brengmomenten zijn wenselijk.
o De kinderen worden bij de deur opgehaald en gebracht.

 

3. Tijdens de opvang

• De gastouder zorgt dat ook buiten de opvanglocatie 1,5 m afstand wordt bewaard naar andere volwassenen en kinderen..

Seconda Casa
Update: 3 mei 2020
Renée Staal